Problemen rondom het ophalen van incontinentie-materiaal ?

Het Gehandicapten Platform Roermond krijgt de laatste maanden vragen van mensen, die noodgedwongen gebruik maken van incontinentie-materiaal of van een stoma. Met de nieuwe regels omtrent het ophalen van vuilnis, levert de ophaaltermijn van restafval voor een aantal van hen  problemen op.

Het Gehandicapten Platform Roermond inventariseert op dit moment hoeveel mensen hier last van hebben. Daarom vragen wij hen ons per mail te laten weten welk probleem hierbij ervaren wordt.

Is er iets te vieren

Op 14 juni 2016 trad het VN-verdrag Handicap in Nederland in werking. Het doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking.

Vijf jaar later Hoe staan we ervoor?

Wil je meer informatie over activiteiten rondom het VN-verdrag, neem dan contact op met de commissie Iedereen doet mee:

Hans Greuter 0594 513 954 of Carin van de Wal 06 1547 4422.

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021

Ingrid Smith is door een onderzoeker van de gemeente Roermond gevraagd mee te denken over de mogelijkheden om de komende Tweede Kamerverkiezingen gemakkelijker toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Zij is, omdat zij zelf ernstig visueel beperkt is, ervaringsdeskundige. Zij komt tot de volgende slotsom: “Dit moet op landelijk niveau worden aangepakt. Opties als mallen in braille, die over de lijsten met partijen en namen gelegd kunnen worden, zijn geen goede oplossing. Iemand, die nauwelijks ziet heeft hier hulp bij nodig, zodat de kiezer met een visuele beperking toch weer afhankelijk is van een ander om de mal op de lijst te leggen. Mensen met een ernstige visuele beperking hebben vooral baat bij de mogelijkheid om digitaal of schriftelijk te stemmen. Zij beschikken over het algemeen over hulpmiddelen om op die wijze te communiceren zonder dat daarbij hulp nodig is. Dit is niet te organiseren door een gemeente”.

Daarom is het advies gegeven om landelijk te onderzoeken of verkiezingen digitaal en/of schriftelijk te organiseren zijn voor mensen met een visuele beperking. En voegde Ingrid Smith hieraan toe: “Mogelijk zijn er ook andere mensen met een beperking, die hier baat bij hebben.”

Greet van Dijk

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021

De gemeente Roermond onderzoekt of de Tweede Kamerverkiezingen in Roermond meer toegankelijk gemaakt kunnen worden voor mensen met een visuele beperking. Namens de Stichting Gehandicapten Platform Roermond is Ingrid Smith gevraagd hierover mee te denken.