Organisatie

Wat is Stichting Gehandicapten Platform Roermond (SGPR)

Een onafhankelijke organisatie voor belangenbehartiging en advisering van mensen met een beperking en chronisch zieken.

En een inspraakorgaan met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), minimabeleid en toegankelijkheid.

Met als doelstelling: Volledige integratie van mensen met een beperking op alle terreinen van het maatschappelijk leven.

Wat kan het gehandicaptenplatform voor u betekenen

We willen u vragen om uw ervaringen in onze gemeenschap met ons te delen.

We zetten ons in voor de collectieve belangen van mensen met een beperking in de gemeente Roermond, maar hebben uw input daarbij nodig.

Uw ervaringen staan waarschijnlijk niet op zichzelf.
Als we uit verschillende hoeken dezelfde ervaringen te horen krijgen, kunnen we ons sterk maken voor verbetering.