Week van de Toegankelijkheid

Week van de Toegankelijkheid 2022
In de eerste week van oktober is het de Week van de Toegankelijkheid. In deze week wordt in heel Nederland extra aandacht gevraagd voor een toegankelijke samenleving voor mensen met een beperking. Dat doen we ook in Roermond, de stad waar iedereen meedoet!

Tijdens deze week worden de volgende activiteiten georganiseerd om de bewustwording rondom toegankelijkheid te verbeteren:

Startsein Toegankelijk MKB in Roermond
We geven het startsein voor samenwerking tussen de organisatie Ongehinderd en de MKB-ondernemers voor een betere toegankelijkheid van de winkels en horeca in Roermond.

Presentatie Toegankelijke Routes
Het Routebureau Noord- en Midden-Limburg presenteert de aanpak van inwoners en partners samen, voor een betere toegankelijkheid van de wandelpaden in Roermond.

Kennismakingsbijeenkomst netwerk Toegankelijk Roermond
Bijeenkomst om informeel met elkaar kennis te maken als inwoners en partners in het netwerk van Toegankelijk Roermond.

Bovenstaande activiteiten zijn een initiatief van de Gemeente Roermond in samenwerking met: Gehandicaptenplatform Roermond, Ongehinderd, Routebureau Noord- en Midden-Limburg, BIZ Binnenstad Roermond en Citymanagement Roermond.

Hulphonden zijn welkom in winkels en horeca!

In het winkelcentrum Donderberg en bij de Donderie zijn raamstickers geplakt van de Stichting Hulphond Nederland. Daarmee laten deze accommodaties zien dat hulphonden van harte welkom zijn. Zo wordt invulling gegeven aan het recht op mobiliteit en zelfstandigheid van mensen die afhankelijk zijn van hun hulphond.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat één op de vijf personen met een hulphond wel eens de toegang is geweigerd. Onder andere winkelpersoneel, bediening, receptionisten en beveiligers vinden het lastig om een officiële hulphond te herkennen. Een VN-verdrag waarborgt dat mensen met hulphonden zijn toegestaan in openbare gelegenheden. Een hulphond moet namelijk vrijheid bieden in plaats van een extra beperking opleveren.

Initiatief

Ook in Roermond komt het voor dat hulphonden worden geweigerd. Uit ervaring en om initiatief hierin te nemen heeft de Roermondse Elmire stickers besteld bij Stichting Hulphond Nederland. Haar vader heeft namelijk PTSS en hij heeft sinds een paar jaar een hulphond. Dankzij zijn hulphond heeft haar vader weer zijn zelfredzaamheid en zelfstandigheid terug. Elmire  kan dus benadrukken hoe belangrijk het is dat hulphonden in winkels, horecagelegenheden en andere gebouwen gewoon naar binnen kunnen.  

Winkelcentrum Donderberg

De winkeliers van het winkelcentrum Donderberg willen met de raamstickers-actie laten zien dat iedereen, meten zonder beperking, welkom is in het winkelcentrum. Ook de SWAR wil als beheerder van de Donderie laten zien dat hulphonden welkom zijn. Met deze actie lopen de accommodaties voorop in Roermond en vormen ze hierin een mooi voorbeeld voor andere winkeliers en gelegenheden.  

Gehandicaptenplatform

Chantal Aspers woont zelf op de Donderberg. Zij zit in rolstoel en ze heeft een hulphond die haar helpt zo zelfstandig mogelijk te leven. Chantal is lid van het Gehandicaptenplatform Roermond. Samen met voorzitter Jan van Roon van het platform neemt ze deel aan de stickeractie. Het Gehandicaptenplatform is een onafhankelijke organisatie voor collectieve belangenbehartiging en advisering van mensen met een beperking en chronisch zieken. Het platform is politiek onafhankelijk en is een officieel overlegorgaan van de gemeente Roermond. Chantal vertelt: “Ik ervaar zelf ook dat mijn hulphond niet altijd mee naar binnen mag. Dat maakt me boos en verdrietig. Mijn hond Flinn is namelijk altijd aan het werk voor mij. Daarom vinden we het vanuit het Gehandicaptenplatform enorm belangrijk dat er met deze stickeractie aandacht voor wordt gevraagd. Ik hoop dat ook op andere plekken in Roermond er winkeliers, horecagelegenheden en praktijkruimtes zijn, die volgen en die actief aangeven dat hulphonden welkom zijn. En ik hoop dat zij medewerkers en beveiligers informeren, zodat discussies hierover tot het verleden gaan behoren.”

Stickers op ramen en deuren

KNGF Geleidehonden en Stichting Hulphond Nederland zijn een actie gestart om meer bekendheid te geven aan hulphonden. Heb jij een winkel, werkplaats, praktijk of een plek waar mensen welkom zijn? Plak dan ook een sticker om te laten zien dat hulphonden bij jou welkom zijn. Kijk op www.eenhulphondiswelkom.nl of op www.hulphond.nl voor meer informatie. Op www.gehandicaptenplatform-roermond.nl vind je meer informatie over het gehandicaptenplatform.

Problemen rondom het ophalen van incontinentie-materiaal ?

Het Gehandicapten Platform Roermond krijgt de laatste maanden vragen van mensen, die noodgedwongen gebruik maken van incontinentie-materiaal of van een stoma. Met de nieuwe regels omtrent het ophalen van vuilnis, levert de ophaaltermijn van restafval voor een aantal van hen  problemen op.

Het Gehandicapten Platform Roermond inventariseert op dit moment hoeveel mensen hier last van hebben. Daarom vragen wij hen ons per mail te laten weten welk probleem hierbij ervaren wordt.

Is er iets te vieren

Is er iets te vieren

Op 14 juni 2016 trad het VN-verdrag Handicap in Nederland in werking. Het doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking.

Vijf jaar later Hoe staan we ervoor?

Wil je meer informatie over activiteiten rondom het VN-verdrag, neem dan contact op met de commissie Iedereen doet mee:

Hans Greuter 0594 513 954 of Carin van de Wal 06 1547 4422.

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021

Ingrid Smith is door een onderzoeker van de gemeente Roermond gevraagd mee te denken over de mogelijkheden om de komende Tweede Kamerverkiezingen gemakkelijker toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Zij is, omdat zij zelf ernstig visueel beperkt is, ervaringsdeskundige. Zij komt tot de volgende slotsom: “Dit moet op landelijk niveau worden aangepakt. Opties als mallen in braille, die over de lijsten met partijen en namen gelegd kunnen worden, zijn geen goede oplossing. Iemand, die nauwelijks ziet heeft hier hulp bij nodig, zodat de kiezer met een visuele beperking toch weer afhankelijk is van een ander om de mal op de lijst te leggen. Mensen met een ernstige visuele beperking hebben vooral baat bij de mogelijkheid om digitaal of schriftelijk te stemmen. Zij beschikken over het algemeen over hulpmiddelen om op die wijze te communiceren zonder dat daarbij hulp nodig is. Dit is niet te organiseren door een gemeente”.

Daarom is het advies gegeven om landelijk te onderzoeken of verkiezingen digitaal en/of schriftelijk te organiseren zijn voor mensen met een visuele beperking. En voegde Ingrid Smith hieraan toe: “Mogelijk zijn er ook andere mensen met een beperking, die hier baat bij hebben.”

Greet van Dijk