Vervoer

Valys, uitstapjes buiten de eigen regio

Valys is sociaal-recreatief vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Valys brengt u waar u met het lokale vervoerssysteem niet kunt komen. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres.Voor een bezoek aan familie of vrienden of fijn een dagje op stap met de kleinkinderen. Met Valys krijgt u voor een aantrekkelijk tarief vervoer dat u veilig en comfortabel naar uw bestemming brengt. Naast Valys Basis bestaat er Valys Begeleid en Valys Vrij. Er zijn verschillende mogelijkheden om de taxi te combineren met de trein!

De taxibussen zijn toegankelijk voor mensen met een rolstoel of scootmobiel.

Voor meer informatie: www.valys.nl

Collectief vervoer via OMNIBUZZ

De gemeente Roermond biedt aan mensen die, vanwege aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek, d.w.z. met een indicatie op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), geen gebruik kunnen maken van het gewone openbaar vervoer, de mogelijkheid om met korting gebruik te maken van het collectief vervoerssysteem Omnibuzz. Omnibuzz  is een vervoerssysteem dat collectief (rolstoel)vervoer van deur-tot-deur biedt.

Om een aanvraag in te dienen voor een vervoerspas voor het collectief vervoerssysteem Omnubuzz, kunt u telefonisch contact opnemen met het Wmo-voorzieningenloket van de gemeente Roermond.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.omnibuzz.nl of klik op deze link voor de flyer.

Openbaar vervoer / taxi

Helaas is het openbaar vervoer zoals de bus en de trein, nog niet overal toegankelijk. Wel zijn in Roermond de meeste bushaltes aangepast/ toegankelijk gemaakt (opgehoogd en voorzien van geleidelijnen) voor mensen met een beperking.

Rol van Stichting Gehandicapten Platform Roermond

Het gehandicapten platform Roermond houdt al sinds de invoering van het collectief vervoerssysteem de vinger aan de pols.

Als GPR zijn we betrokken bij het Gemeentelijk  Verkeer- en Vervoerplan van de Gemeente Roermond. Leden van het GPR nemen deel aan de Externe Begeleidingsgroep GVVP om de belangen van de doelgroep te vertegenwoordigen.