Een compliment voor bureau Kragten

Reconstructies Singelring en Heinsbergerweg

Het Gehandicapten Platform Roermond is in een vroeg stadium betrokken bij het concept voor de voorlopig ontwerp van de reconstructies van de Singelring (Minderbroederssingel) en de Heinsbergerweg. De verwachting is, dat hieraan in 2024, respectievelijk 2025 uitvoering gegeven gaat worden. Het is door het Gehandicapten Platform Roermond als zeer zinvol ervaren in een vroegtijdig stadium mee te kunnen denken over deze reconstructies. Hierdoor kan maximaal aandacht besteed worden aan het aspect van toegankelijkheid voor alle burgers van Roermond. Tevens wordt voorkomen, dat zaken die op dit gebied in de beginfase gemakkelijk kunnen worden meegenomen over het hoofd gezien worden. 

Een compliment voor bureau Kragten, dat ons uitnodigde voor dit overleg.