Meike Windhausen


Mijn naam is Meike Windhausen, geboren en getogen in Roermond. In mijn studententijd heb ik 8 jaar in Amsterdam gewoond waar ik de opleiding tot verloskundige deed. Tijdens het werk in de zorg sprak de diversiteit mij het meeste aan, in het bijzonder de doelgroep die vanwege psychische problematiek en/of lagere sociaal economische status minder kansen leek te hebben. En hoe moeilijk het is om uit die situatie komen; vaak zag ik dat zich binnen gezinnen al generaties lang hetzelfde patroon herhaalde. De kracht maar ook de onmacht van hen heeft mij altijd geïntrigeerd.

Met mijn gezin ben ik in 2005 teruggekeerd naar Roermond om als docent verloskunde te gaan werken. Ook nam ik deel aan activiteiten om de kansen voor minderheden binnen de geboortezorg te vergroten. In 2015 zijn mijn man Maarten en ik De Zorgdragerij begonnen, een kleinschalige zorgboerderij in Roermond met als doel om mensen met een afstand tot de maatschappij dagbesteding te bieden. Echt werk, ieder op zijn eigen tempo maar altijd ten behoeve van de samenleving. Want één ding is ons in al die jaren als zorgverlener duidelijk geworden: iedereen wil meetellen. En dat is bij de groep mensen met een psychische aandoening heel lastig. Zij stuiten vaak op (bureaucratische) ontoegankelijkheid en onbegrip. Want hoe kun je je stem laten horen als je de weg tussen de regeltjes niet begrijpt, als je geen zeggenschap hebt over je eigen handelen of je handen al vol hebt aan je dagelijkse structuur?

Toen ik werd benaderd voor zitting in Gehandicapten Platform Roermond, was al snel duidelijk dat dát mijn bijdrage zou worden; ik wil me sterk maken voor de groep mensen die door hun psychische gesteldheid of welke andere reden dan ook niet voor zichzelf kan opkomen. Zodat ook voor hen de maatschappij een stukje toegankelijker wordt.