Vergaderdatums

Op dit moment zijn de vergaderingen tot nadere orde geannuleerd. Zo gauw er meer duidelijkheid is over het verloop van het Coronavirus, melden we de vergaderdata van 2021 en 2022.