Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021

Ingrid Smith is door een onderzoeker van de gemeente Roermond gevraagd mee te denken over de mogelijkheden om de komende Tweede Kamerverkiezingen gemakkelijker toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Zij is, omdat zij zelf ernstig visueel beperkt is, ervaringsdeskundige. Zij komt tot de volgende slotsom: “Dit moet op landelijk niveau worden aangepakt. Opties als mallen in braille, die over de lijsten met partijen en namen gelegd kunnen worden, zijn geen goede oplossing. Iemand, die nauwelijks ziet heeft hier hulp bij nodig, zodat de kiezer met een visuele beperking toch weer afhankelijk is van een ander om de mal op de lijst te leggen. Mensen met een ernstige visuele beperking hebben vooral baat bij de mogelijkheid om digitaal of schriftelijk te stemmen. Zij beschikken over het algemeen over hulpmiddelen om op die wijze te communiceren zonder dat daarbij hulp nodig is. Dit is niet te organiseren door een gemeente”.

Daarom is het advies gegeven om landelijk te onderzoeken of verkiezingen digitaal en/of schriftelijk te organiseren zijn voor mensen met een visuele beperking. En voegde Ingrid Smith hieraan toe: “Mogelijk zijn er ook andere mensen met een beperking, die hier baat bij hebben.”

Greet van Dijk

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021

De gemeente Roermond onderzoekt of de Tweede Kamerverkiezingen in Roermond meer toegankelijk gemaakt kunnen worden voor mensen met een visuele beperking. Namens de Stichting Gehandicapten Platform Roermond is Ingrid Smith gevraagd hierover mee te denken.

Activiteiten Gehandicapten Platform Roermond

In deze tijd waarin het coronavirus Roermond in zijn greep heeft, zijn de activiteiten van het Gehandicapten Platform beperkt. Dit wil echter niet zeggen, dat er niets gebeurt.

Op dit moment zijn we actief op zoek naar het realiseren van een online platform voor onze leden. We zoeken daarbij naar een mogelijkheid, waarin ieder van ons ( ongeacht welke beperking een rol speelt) mee kan doen. Hierbij moet uiteraard ook de privacy van ons allen gegarandeerd zijn.

Daarnaast blijven we in gesprek met de gemeente en woningbouwcoöperaties over nieuwbouwprojecten en renovaties. Te denken valt hierbij bij voorbeeld aan de nieuwbouw, die gerealiseerd gaat worden op het oude Philipsterrein in de wijk ’t Vrijveld en het project aan de Bernardstraat van Wonen Zuid. De insteek van het Gehandicapten Platform Roermond is daarbij nog steeds: vooraf betrokkenheid voorkomt fouten. De ervaring leert, dat achteraf herstellen van zaken duurder is dan vooraf voorkomen.

Ook kleine oplossingen zijn het vermelden waard: de stoep bij Nautilus is verlaagd, zodat ook mensen met een rolstoel of een scootmobiel gebruik kunnen maken van het wandelpad langs de Roer.

Een nieuw jaar wacht ons

Heel vaak heb ik in het “annus horribilis” 2020 de verzuchtingen gehoord of gelezen van mensen die moeite hebben met de beperkingen die het coronavirus – of beter gezegd de maatregelen om het inperken daarvan mogelijk te maken – met zich meebracht.

Iedereen hoopt en vertrouwt erop dat 2021 het jaar wordt waarop alles weer een beetje “gewoon” wordt. Maar wat is gewoon? Gaan we verder waar we voor de pandemie gebleven waren?

Misschien is het vergeefse hoop, maar voor mij mag 2020 ook het jaar zijn waarin meer mensen zich bewust zijn geworden van wat het betekent om met beperkingen te moeten leven. De achterban waar Stichting Gehandicapten Platform Roermond zich sterk voor maakt, bestaat uit mensen die een leven lang niets anders doen!

Zou het niet mooi zijn als zo iets ingrijpends als een pandemie, meer begrip voor mensen met een beperking zou opleveren?

Bewustwording en begrip zijn de basisprincipes waarop een inclusieve maatschappij gebouwd kan worden. Afgelopen jaar werd door de gemeente Roermond en het gehandicaptenplatform het manifest “Iedereen doet mee!” getekend. Essentie hiervan is dat we met z’n allen verder gaan werken aan een maatschappij waarin belemmeringen voor mensen met een beperking wegnomen worden.

Een nieuw jaar wacht ons … een uitdagend jaar, waarin we samen verder kunnen en moeten werken aan een samenleving die ook voor mensen met een beperking “gewoon” is.

U doet toch mee?

Jan van Roon, voorzitter Stichting Gehandicapten Platform Roermond

Renovatie Park Hattem

  • Vrijdag 2 oktober 2020 waren Jan van Roon en ondergetekende aanwezig bij de start van de renovatie van het park Hattem:

Deze werkzaamheden zijn nodig omdat de beplanting op veel plaatsen van slechte kwaliteit is. Onder andere komen er meer vaste planten en bloembollen. Dit zorgt voor meer kleur en fleur in het park en is goed voor de insecten. Het geheel krijgt een rustige uitstraling. Ook de paden worden verbeterd, waardoor het park beter toegankelijk wordt.

Peter Timmermans heeft vooraf bekeken welke werkzaamheden gepland zijn en of deze geen beperkingen opleveren voor mensen met problemen op het gebied van mobiliteit of prikkelgevoeligheid.

Zie voor meer informatie de website van de gemeente Roermond: www.roermond.nl onder het kopje: Nieuws.

ONDERTEKENING MANIFEST ‘IEDEREEN DOET MEE’

Wethouder Marianne Smitsmans en de voorzitter van de Stichting Gehandicapten Platform Jan van Roon ondertekenden op dinsdag 29 september 2020 het manifest ‘Iedereen doet mee!’. Met dit manifest verklaart de gemeente samen te werken met alle bewoners van Roermond om ervoor te zorgen dat Roermond voor iedereen beter toegankelijk wordt. Roermond is de 50ste gemeente van Nederland die het manifest heeft ondertekend.

Met de ondertekening behoort Roermond tot één van de gemeenten, die zich extra inzet voor de rechten van mensen met een beperking. Een werkgroep in Roermond inventariseert welke verbeteringen nodig zijn op het gebied van toegankelijkheid. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van inwoners, ambtenaren, het bedrijfsleven en  diverse ervaringsdeskundigen, waaronder de Stichting Gehandicapten Platform Roermond.

Naast fysieke toegankelijkheid vraagt de Stichting Gehandicapten Platform Roermond eveneens aandacht voor mensen, die gehinderd worden door een overgevoeligheid voor prikkels. Ook voor hen is het belangrijk deel te nemen aan de samenleving.

De mogelijke verbeterpunten worden opgenomen in  een Lokale Inclusie Agenda. Het is de bedoeling dat in december 2020 de Lokale Inclusie Agenda ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Roermond.

Aangepast persbericht

De ondertekening van het Manifest
Het manifest ‘Iedereen doet mee’

Verbetering toegankelijkheid WijkAccommodaties

De toegankelijkheid van de accommodaties die Stichting WijkAccommodaties Roermond (SWAR) beheert en exploiteert zal de komende maanden verbeterd worden. Onder andere de aanwezige invalidetoiletten zullen aandacht krijgen en trappen en traptreden zullen beter aangeduid en gemarkeerd worden. Daarnaast zal er aandacht zijn voor dorpels, waarmee De Donderie, De Velderie, De Vlonder en Het Trefpunt, nóg meer dan nu, letterlijk laagdrempelige wijkaccommodaties zijn.

In samenwerking met Stichting Gehandicapten Platform Roermond wordt tevens bekeken of een plateaulift voor De Velderie haalbaar is. In juni dit jaar zijn tijdens een inclusie-bijeenkomst de eerste contacten hiervoor gelegd en de verwachtingen zijn positief gespannen.

Naast de concrete verbeteringen is ‘bewustwording’ een belangrijk doel waar Stichting Gehandicaptenplatform Roermond en SWAR aan willen werken. Bewust aandacht hebben voor de praktische problemen waar de minder valide medemens mee te maken heeft kan al heel veel moeilijkheden voorkomen en laat zien dat vaak met relatief weinig middelen significante verbeteringen gerealiseerd kunnen worden.

Speeltuin Kitskensberg

In Roermond vind je de beroemde speeltuin Kitskensberg. Op een terrein van ca.

6 hectaren treft men zo’n 82 verschillende speeltoestellen aan.

Die zorgen voor veel speelplezier en een fantastische speelomgeving. Door de lommerrijke bomen is het terrein lekker schaduwrijk.

De klimwandjes, tokkelbaan, wankelbrug, piratenschip, complete forten en ook “gewone” zandbakken en wippen en glijbanen zorgen ervoor, dat kinderen tussen 2 en 12 jaar zich perfect amuseren. Een ondiep bad zorgt (vanaf een buitentemperatuur van zo’n 22 graden) voor verkoeling en een heus doolhof zorgt voor spanning.

Deze prachtige speeltuin is ook toegankelijk voor minder valide kinderen. Zo is de speeltuin ambassadeur van het NSGK.

Er is volop ruimte om gezellig te picknicken op grasveldjes en bankjes en een horeca gelegenheid zorgt voor de interne mens.

Honden zijn niet toegestaan vanwege gemeentelijk beleid.
Uiteraard zijn blinde geleidehonden wel welkom.

 NSGK

Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven – dat is het ideaal van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap níet gewoon kunnen meedoen. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. Veel kinderen met een handicap gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen. Of ze gaan helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, een vakantiebestemming of de arbeidsmarkt. Met de projecten die de NSGK ondersteunt helpen zij kinderen en jongeren met een handicap om de drempels uit de weg te ruimen. Ze maken de samenleving toegankelijker, versterken het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren, en dragen bij aan een positieve beeldvorming. Dat doen ze al sinds 1950, voor kinderen en jongeren met alle soorten handicaps in heel Nederland. 

Kamerbrief over Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek over de toegankelijkheidseisen voor de bouw en de voornemens met betrekking tot de bouwregelgeving.

Zie ook: Kamerbrief Ollongren