Verbetering toegankelijkheid WijkAccommodaties

De toegankelijkheid van de accommodaties die Stichting WijkAccommodaties Roermond (SWAR) beheert en exploiteert zal de komende maanden verbeterd worden. Onder andere de aanwezige invalidetoiletten zullen aandacht krijgen en trappen en traptreden zullen beter aangeduid en gemarkeerd worden. Daarnaast zal er aandacht zijn voor dorpels, waarmee De Donderie, De Velderie, De Vlonder en Het Trefpunt, nóg meer dan nu, letterlijk laagdrempelige wijkaccommodaties zijn.

In samenwerking met Stichting Gehandicapten Platform Roermond wordt tevens bekeken of een plateaulift voor De Velderie haalbaar is. In juni dit jaar zijn tijdens een inclusie-bijeenkomst de eerste contacten hiervoor gelegd en de verwachtingen zijn positief gespannen.

Naast de concrete verbeteringen is ‘bewustwording’ een belangrijk doel waar Stichting Gehandicaptenplatform Roermond en SWAR aan willen werken. Bewust aandacht hebben voor de praktische problemen waar de minder valide medemens mee te maken heeft kan al heel veel moeilijkheden voorkomen en laat zien dat vaak met relatief weinig middelen significante verbeteringen gerealiseerd kunnen worden.

Week van de Toegankelijkheid

S.W.A.R. en het Platform in de Week van de Toegankelijkheid

Voor de meeste bewoners van Roermond is het heel normaal, dat je vrije tijd zelf kunt invullen, je doet de dingen waar je voor kiest en waar je plezier aan hebt.

Voor bijna 20 procent van de mensen is dit echter geen vanzelfsprekendheid.
Dit vloeit voort uit de toegankelijkheid van bijvoorbeeld musea, horeca, sportclubs, attractieparken en natuurgebieden. Of moeten we zeggen de ontoegankelijkheid. In ieder geval het kan beter.

Er zijn genoeg voorbeelden waar het al goed gaat! Langzaam dringt het bij de burgers en ondernemingen door, dat met een aanpassing je een groter bereik hebt.

De aanpassingen zijn vaak heel klein, zo niet basaal. Denk eens aan het verplaatsen van de deurbel naar een lagere plek, zodat iemand met een rolstoel ook aan de bel kan.

De spiegel op een invalidentoilet iets schuin voorover laten hangen, zodat je er ook in kunt kijken. Een minder fel licht en minder harde muziek voor gasten, die hiervoor gevoelig zijn.

Zo kwamen wij in contact met de SWAR. – Stichting Wijk Accommodaties Roermond- die in de vier wijkvoorzieningen die zij beheren en exploiteren, ook te maken hebben met mensen met een beperking. Zij hebben (en gaan daar mee door) kleine en grotere aanpassingen doorgevoerd op hun locaties.

Het Platform heeft voor het zalencentrum  ‘De Velderie’ een bijzondere verrassing en dan met name voor de podiumzaal. In het kader van de Week van de Toegankelijkheid zal een plateaulift aan SWAR worden aangeboden, zodat ook mensen met een beperking op het podium kunnen. Op dit moment wordt de lift gekeurd.

Dan is het een kleine stap op het podium, maar een grote stap voor mensen met een beperking.