Een compliment voor deze mooie visplaats!!!

Aan de Stadsweide bij de Maas zagen we dit bord staan:

De Stichting Gehandicapten Platform Roermond vindt dit een mooi voorbeeld van inclusie. Vissers in een rolstoel of op een scootmobiel kunnen op deze wijze, net als ieder ander, vissen!

Een opsteker!!!

Het gehandicapten platform Roermond is erg blij met de aanpassing aan het zebrapad op de Kapellerlaan. De zebra biedt nu de zekerheid dat er veilig kan worden overgestoken. Ook kinderen en mensen in een rolstoel hebben een goed zicht op de weg en het tegemoet komend verkeer!

We zijn ook verheugd over de blindengeleidelijnen die bij de aanpassing eveneens zijn aangelegd.

Een voorbeeld van met elkaar werken

Een compliment voor bureau Kragten

Reconstructies Singelring en Heinsbergerweg

Het Gehandicapten Platform Roermond is in een vroeg stadium betrokken bij het concept voor de voorlopig ontwerp van de reconstructies van de Singelring (Minderbroederssingel) en de Heinsbergerweg. De verwachting is, dat hieraan in 2024, respectievelijk 2025 uitvoering gegeven gaat worden. Het is door het Gehandicapten Platform Roermond als zeer zinvol ervaren in een vroegtijdig stadium mee te kunnen denken over deze reconstructies. Hierdoor kan maximaal aandacht besteed worden aan het aspect van toegankelijkheid voor alle burgers van Roermond. Tevens wordt voorkomen, dat zaken die op dit gebied in de beginfase gemakkelijk kunnen worden meegenomen over het hoofd gezien worden. 

Een compliment voor bureau Kragten, dat ons uitnodigde voor dit overleg.  

   

‘Rustige ontmoetingen’ in het 55+ Cafe

Sommige mensen zijn gevoeliger voor prikkels, bijvoorbeeld voor licht, geluid, drukte of de gemoedstoestand van anderen. Zij hebben behoefte aan een prikkelarme omgeving om elkaar te ontmoeten of samen iets te doen. In het 55+Café kunnen mensen op een prettige manier in contact komen met anderen en de rust vinden die nodig is.

Daarom wordt bij het 55+Café ook een prikkelarme ruimte aangeboden om te ontmoeten, contacten leggen en om iets te doen (zoals tekenen, kleuren, breien, haken, puzzelen, enz); wie dat wil kan ook een koptelefoon opzetten (geluiddempend met eigen muziek). Op middagen dat de ‘rustige ontmoetingen’ plaatsvinden, vinden er geen activiteiten plaats. Het ‘rustig ontmoeten’ is ook een open inloop.

Partner, familie en vrienden zijn als mantelzorger/begeleider natuurlijk ook welkom. Als een bezoeker fysieke zorg of hulp nodig heeft dient wel een mantelzorger/begeleider aanwezig te zijn, want de begeleiders van het 55+Café zijn géén zorgmedewerkers.

We starten a.s. 10 november en 15 december een pilot. Op deze 2 middagen proberen we samen met de bezoekers een optimale ruimte voor ‘prikkelarm ontmoeten’ te creëren. Vanaf januari 2024 wordt maandelijks een middag georganiseerd en ieder kwartaal een extra middag voor mogelijke lezingen of andere (eigen) invullingen. Tijdens deze ontmoetingen zal regelmatig ook een ‘leefcoach van VIJF’ aanwezig zijn.

Tijdstip: 14.00 tot 16.30 uur

Locatie ‘prikkelarm ontmoeten’: wijk-accommodatie ‘Herteheym’ – Putkamp 6a – Herten Ingang via de loopbrug! Deze is rolstoel, rollator en scoot-mobiel vriendelijk.

Voor meer informatie en uitleg kunt u ook vooraf een bezoek brengen aan het 55+Café; een van de aanwezige begeleiders zal u verder informeren.

https://www.stuurgroep55plusherten.nl/post/rustige-ontmoetingen-in-55-caf%C3%A9

Gehandicaptenplatform Roermond is snoeihard over gemeente: ‘Mensen met een beperking zijn hier niet welkom’

Gehandicaptenplatform Roermond is snoeihard over gemeente: ‘Mensen met een beperking zijn hier niet welkom’

Jan van Roon en Greet van Dijk op het volgens hen levensgevaarlijke zebrapad. — © John Peters Roermond – 

Het Gehandicaptenplatform Roermond (GPR) is op zijn zachtst gezegd niet blij met hoe de gemeente Roermond met het platform omgaat. „Roermond gastvrij? Niet voor gehandicapten.”

Door Rob Dieleman

Vandaag om 11:00

Het platform voor mensen met een beperking bestaat inmiddels dertig jaar. De laatste zeven jaar is Jan van Roon voorzitter. Toen hij aantrad, had Van Roon vooral als doel om niet meer achter de feiten aan te lopen bij besluiten in Roermond, maar al voor de besluitvorming betrokken te worden. Zo zou het platform echt iets kunnen betekenen en niet gezien worden als ‘die zeikerds’. Zijn doel lijkt op het eerste oog geslaagd, maar dat is slechts schone schijn volgens Van Roon.

Lees ook: Vanuit haar scootmobiel maakt Carola (54) ondernemers in Roermond al jaren bewuster van toegankelijkheid: ‘Ik heb er inmiddels een dagtaak aan’

Onderste la

„We worden bij projecten inderdaad gevraagd om onze mening”, legt de voorzitter uit. „Dat is de gemeente verplicht. En we geven advies. Maar daar wordt helemaal niets mee gedaan. De gemeente kan er mooie sier mee maken en een vinkje zetten achter het Gehandicaptenplatform, maar het advies belandt in de onderste la.” Hij heeft vele voorbeelden waar zijn organisatie meedacht, met adviezen kwam of achteraf klaagde. Vrijwel niets sorteerde effect, zegt Van Roon.

Van Roon en Van Dijk blijven strijden voor de mensen met een beperking in Roermond. — © John Peters

„Van het zebrapad op de gereconstrueerde Kapellerlaan moet de gemeente toch slecht slapen?”, vraagt de secretaris van het GPR, Greet van Dijk, zich af. „Rolstoelers kunnen daar niet zien of er iets aan komt. Dat is levensgevaarlijk.” Een inspraakavond, brief, gesprek met wethouders en een schouw ter plaatse haalden allemaal niets uit. „De reden was dat er anders parkeerplaatsen weg moesten. Die zijn dus belangrijker dan het leven van een rolstoeler.”

Excuusbrief

De blindengeleidelijnen blijven ook een probleem in de stad, vertellen de bestuursleden. Die staan vaak vol met fietsen of terrassen, stoppen ineens ergens of verdwijnen na een reconstructie. Dat laatste gebeurde op het Kazerneplein. „Ingrid, een blinde vrouw van begin 50, moet nu haar moeder meenemen om op het Stadskantoor te komen, Een publieke voorziening nota bene”, vertelt Van Roon. Dat euvel wordt wel aangepakt, al is hij daar flink boos voor moeten worden op ambtenaren en de wethouders. „We wachten nog steeds op een excuusbrief die in juli is toegezegd.”

Fietsen worden regelmatig op blindengeleidelijnen geplaatst, waardoor ze niet meer te gebruiken zijn. — © John Peters

Adviezen, brieven en boze gesprekken op tal van gemeentelijke beslissingen ten spijt; er verandert vrijwel niets, zeggen Van Roon en Van Dijk. „We worden als tweederangsburgers behandeld”, stelt Van Roon, die zelf gebruikmaakt van een rolstoel. „Roermond pretendeert gastvrij en inclusief te zijn. Dat is absoluut niet het geval, niet voor gehandicapten. Mensen met een beperking zijn in Roermond gewoonweg niet welkom.”

Lees ook: Inclusie of verstoring van een symbool? De blindengeleidelijn bij het station in Roermond loopt dwars over een regenboogpad

Boeman

Van Roon snapt ook dat het platform niet altijd haar zin kan krijgen. „Kijk, wij zijn geen boeman, maar een terugkoppeling met argumenten moet toch mogelijk zijn. Zelfs dat gebeurt niet.” Om moedeloos van te worden. Toch zorgt het bij Van Roon en Van Dijk juist voor strijdbaarheid. „Als wij dit niet doen, heeft een heel grote groep van de samenleving geen stem. Wij blijven opkomen voor de mensen die dat zelf niet kunnen.”

Gemeente betreurt gevoel van platform: ‘Waardevolle bijdrages’

Het college van B en W laat in een reactie weten het te betreuren dat het Gehandicaptenplatform zich niet serieus genomen voelt. ‘De gemeente Roermond hecht veel belang aan de volledige inclusie en deelname van onder anderen mensen met een beperking. Juist daarom is de ervaringsdeskundigheid van het GPR een waardevolle bijdrage aan projecten’, schrijft het college.

‘Veel werk’

De adviezen worden ‘zo veel mogelijk overgenomen’, aldus de gemeente. Wel geeft het college toe dat er ‘nog veel werk verzet dient te worden om Roermond optimaal toegankelijk te maken’. De kritiek dat het huidige gemeentebestuur daar nog niet mee bezig is, ‘onderschrijven wij nadrukkelijk niet’, is te lezen in de reactie.

De kritiek wegwuiven doet het college echter niet. ‘Het is positief dat het GPR kritisch is en hoge eisen stelt aan de taken die wij uitvoeren als gemeente. Wij zijn ervan overtuigd dat door middel van tastbare, concrete verbeteringen van de toegankelijkheid in Roermond er steeds minder reden zal zijn tot kritiek van het GPR.’

Een opsteker!

Een opsteker!

Werken aan bewustwording van het feit, dat ook mensen met een beperking volwaardig lid zijn van de samenleving en daar dus aan deel moeten kunnen nemen is een belangrijke doelstelling van het Gehandicapten Platform Roermond.

Soms word je hierin positief verrast. Eén van de leden van het platform geeft les in creatieve vormgeving aan kinderen. De opdracht was: maak kunst die beweegt, doordat jij iets doet. Lotte, 11 jaar, maakte dit rijdende karretje van een achtbaan (zie foto)

Daarna vond ze een leeg plakbandhoudertje en dat leek volgens haar op een rolstoel. Dus maakte zij een (enigszins onhandige volgens haarzelf) rolstoel-lift! Dit meisje hoeven we niet meer te leren, dat kinderen met een beperking gewoon mee mogen doen!!!

Teambuilding

Zondag 11 december heeft het Gehandicapten Platform Roermond een teambuilding gehad. Deze werd afgesloten met een gezellig samenzijn bij De Pastorie.

Hulphonden zijn welkom in winkels en horeca!

In het winkelcentrum Donderberg en bij de Donderie zijn raamstickers geplakt van de Stichting Hulphond Nederland. Daarmee laten deze accommodaties zien dat hulphonden van harte welkom zijn. Zo wordt invulling gegeven aan het recht op mobiliteit en zelfstandigheid van mensen die afhankelijk zijn van hun hulphond.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat één op de vijf personen met een hulphond wel eens de toegang is geweigerd. Onder andere winkelpersoneel, bediening, receptionisten en beveiligers vinden het lastig om een officiële hulphond te herkennen. Een VN-verdrag waarborgt dat mensen met hulphonden zijn toegestaan in openbare gelegenheden. Een hulphond moet namelijk vrijheid bieden in plaats van een extra beperking opleveren.

Initiatief

Ook in Roermond komt het voor dat hulphonden worden geweigerd. Uit ervaring en om initiatief hierin te nemen heeft de Roermondse Elmire stickers besteld bij Stichting Hulphond Nederland. Haar vader heeft namelijk PTSS en hij heeft sinds een paar jaar een hulphond. Dankzij zijn hulphond heeft haar vader weer zijn zelfredzaamheid en zelfstandigheid terug. Elmire  kan dus benadrukken hoe belangrijk het is dat hulphonden in winkels, horecagelegenheden en andere gebouwen gewoon naar binnen kunnen.  

Winkelcentrum Donderberg

De winkeliers van het winkelcentrum Donderberg willen met de raamstickers-actie laten zien dat iedereen, meten zonder beperking, welkom is in het winkelcentrum. Ook de SWAR wil als beheerder van de Donderie laten zien dat hulphonden welkom zijn. Met deze actie lopen de accommodaties voorop in Roermond en vormen ze hierin een mooi voorbeeld voor andere winkeliers en gelegenheden.  

Gehandicaptenplatform

Chantal Aspers woont zelf op de Donderberg. Zij zit in rolstoel en ze heeft een hulphond die haar helpt zo zelfstandig mogelijk te leven. Chantal is lid van het Gehandicaptenplatform Roermond. Samen met voorzitter Jan van Roon van het platform neemt ze deel aan de stickeractie. Het Gehandicaptenplatform is een onafhankelijke organisatie voor collectieve belangenbehartiging en advisering van mensen met een beperking en chronisch zieken. Het platform is politiek onafhankelijk en is een officieel overlegorgaan van de gemeente Roermond. Chantal vertelt: “Ik ervaar zelf ook dat mijn hulphond niet altijd mee naar binnen mag. Dat maakt me boos en verdrietig. Mijn hond Flinn is namelijk altijd aan het werk voor mij. Daarom vinden we het vanuit het Gehandicaptenplatform enorm belangrijk dat er met deze stickeractie aandacht voor wordt gevraagd. Ik hoop dat ook op andere plekken in Roermond er winkeliers, horecagelegenheden en praktijkruimtes zijn, die volgen en die actief aangeven dat hulphonden welkom zijn. En ik hoop dat zij medewerkers en beveiligers informeren, zodat discussies hierover tot het verleden gaan behoren.”

Stickers op ramen en deuren

KNGF Geleidehonden en Stichting Hulphond Nederland zijn een actie gestart om meer bekendheid te geven aan hulphonden. Heb jij een winkel, werkplaats, praktijk of een plek waar mensen welkom zijn? Plak dan ook een sticker om te laten zien dat hulphonden bij jou welkom zijn. Kijk op www.eenhulphondiswelkom.nl of op www.hulphond.nl voor meer informatie. Op www.gehandicaptenplatform-roermond.nl vind je meer informatie over het gehandicaptenplatform.

Problemen rondom het ophalen van incontinentie-materiaal ?

Het Gehandicapten Platform Roermond krijgt de laatste maanden vragen van mensen, die noodgedwongen gebruik maken van incontinentie-materiaal of van een stoma. Met de nieuwe regels omtrent het ophalen van vuilnis, levert de ophaaltermijn van restafval voor een aantal van hen  problemen op.

Het Gehandicapten Platform Roermond inventariseert op dit moment hoeveel mensen hier last van hebben. Daarom vragen wij hen ons per mail te laten weten welk probleem hierbij ervaren wordt.

Is er iets te vieren

Is er iets te vieren

Op 14 juni 2016 trad het VN-verdrag Handicap in Nederland in werking. Het doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de rechten van mensen met een beperking.

Vijf jaar later Hoe staan we ervoor?

Wil je meer informatie over activiteiten rondom het VN-verdrag, neem dan contact op met de commissie Iedereen doet mee:

Hans Greuter 0594 513 954 of Carin van de Wal 06 1547 4422.