Organisatie

Wat is Stichting Gehandicapten Platform Roermond (SGPR)

Een onafhankelijke organisatie voor collectieve belangenbehartiging en advisering van mensen met een beperking en chronisch zieken. Het platform is politiek onafhankelijk en is door het College van B&W formeel benoemd tot erkend overlegorgaan van de gemeente Roermond. Met als doelstelling: volledige integratie van mensen met een beperking op alle terreinen van het maatschappelijk leven zoals – onder andere – geformuleerd in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Wat kan het gehandicaptenplatform voor u betekenen

We willen u vragen om uw ervaringen in onze gemeenschap met ons te delen. We zetten ons in voor de collectieve belangen van mensen met een beperking in de gemeente Roermond, maar hebben uw input daarbij nodig. Uw ervaringen staan waarschijnlijk niet op zichzelf. Als we uit verschillende hoeken dezelfde ervaringen te horen krijgen, kunnen we ons sterk maken voor verbetering.