Greet van Dijk

Ik ben Greet van Dijk. Vanaf mijn vroege jeugd heb ik leren omgaan met mensen met beperkingen. Ik groeide op in een gezin met kinderen met een verstandelijke beperking. Eén van hen kon zich verstandelijk helemaal niet ontwikkelen. Ik maakte mee hoe mijn ouders zelf allerlei oplossingen bedachten voor praktisch problemen. Ria kon niet zitten, maar zij groeide wel. Van een gewone stoel werd een kinderstoel gemaakt, die steeds opnieuw aangepast werd aan haar lengte. Een tante zorgde voor een soort tuigje, waarin zij toch rechtop kon zitten. De insteek: doen wat er gedaan moet worden, zo gewoon mogelijk, zonder overbodige toeters en bellen, denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.  En ook accepteren als zaken niet kunnen; dit is mij met de paplepel ingegeven.

De vacature voor tweede secretaris bij de Stichting Gehandicapten Platform Roermond trok mijn aandacht. Ik weet hoe lastig het is voor mensen met beperkingen om deel te nemen aan de samenleving. De insteek van het Platform om uit te gaan van het VN-verdrag voor de rechten van alle mensen ( dus ook voor mensen met welke beperking dan ook) spreekt me aan. Mijn wijze van in de wereld staan en de werkwijze van het platform sluiten bij elkaar aan. Ik hoop dan ook een actieve bijdrage aan het platform te kunnen leveren.

Greet van Dijk