Chantal Aspers

Mijn naam is Chantal Aspers. Ik heb naast een lichamelijk chronische aandoening, ook een psychische kwetsbaarheid. Ik wil me graag inzetten voor toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. En onder andere mensen met een psychische kwetsbaarheid een stem geven, dit is voor velen niet gemakkelijk. Samen kun je meer dan alleen.

Daarnaast doe ik wekelijks vrijwilligerswerk op een basisschool. Op deze manier wil ik kinderen laten zien dat je met een beperking nog heel veel kan en dat het meedraaien (binnen je eigen grenzen) in de maatschappij mogelijk is, mits de toegankelijkheid dit toelaat.