Werkconferentie Lokale Inclusie Agenda

Kortgeleden zijn de projectleider VN verdrag voor mensen met een beperking en een lid van Stichting Gehandicapten Platform Roermond bij een werkconferentie Lokale Inclusie Agenda van de Vereniging Nederlandse Gemeenten geweest om ervaringen en tips uit te wisselen. Zie: https://youtu.be/f86kJPxcN10