Patrick Ramakers


Patrick Ramakers, secretaris van Stichting Gehandicapten Platform Roermond.
Als scholier sportte ik veel en was ook al actief als vrijwilliger bij de vereniging. Na mijn studie ben ik gaan werken, maar in 1985 werd bij mij een zeldzame longziekte vastgesteld en daarmee was mijn werkzame leven voorbij. Als snel ben ik toen gevraagd als secretaris bij het Astmafonds afd. Roermond. Dat werk heb ik tot 2005 gedaan, toen de afdeling werd opgeheven.
In 2000 werd ik vanuit mijn werkzaamheden voor het Astmafonds Afd. Roermond door een van de leden gevraagd deel te nemen aan het Gehandicapten Platform Roermond. In de loop der tijd heb ik vele functies in diverse verenigingen en stichtingen gehad, oa in ouderraden, cliƫntenraden en heb ik samen met Ger Baetsen een boccia-vereniging voor mensen met een beperking opgezet.
Sinds 2001 bekleedt ik de functie van secretaris van het platform.
Terugkijkend op al die jaren in het bestuur is er heel veel tijdens diverse vergaderingen, overleggen en bijeenkomsten besproken. Speerpunten waren het leerlingenvervoer van jongeren naar speciaal onderwijs, de toegankelijkheid van scholen, openbare gebouwen, winkels en de openbare ruimte, de verstrekkingen van hulpmiddelen vanuit de WVG (later de WMO), aangepast sporten en het signaleren van knelpunten voor iedereen met een beperking.
Ondanks dat we al vele successen hebben behaald, schort het in onze maatschappij helaas nog steeds aan inlevingsvermogen voor mensen met een beperking. Bij verbouwingen en inrichting van openbare ruimte is er nog steeds veel te weinig oog voor mensen die niet meer goed mobiel zijn.
Met het vorig jaar geratificeerd VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap kan het Platform de komende jaren de handvaten om een en ander voortvarender aan te pakken. Naast een ambitieuze nieuwe voorzitter is het platform inmiddels uitgebreid meteen aantal aspirant-leden. Wij hopen natuurlijk dat zij over een half jaar definitief toetreden tot het platform, want vele handen maken licht werk.
Wij blijven gaan voor een inclusieve samenleving, een samenleving, waarin mensen met een handicap op een doodnormale manier kunnen deelnemen, zonder obstakels, vooroordelen en beperkingen.
Ik sluit me dan ook aan bij de woorden van onze voorzitter: het zou mooi zijn als Stichting Platform Roermond over een paar jaar overbodig zou zijn geworden. Ik zal me er in ieder geval voor blijven inzetten!