Jan van Roon


Jan van Roon, voorzitter

Toen ik september 2016 de voorzittershamer overnam, stelde ik gekscherend ervan uit te gaan dat het Gehandicapten Platform Roermond na twee jaar overbodig zou moeten zijn. Niet voor niets had Nederland 14 juni van dat jaar het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd.

Vanaf dat moment is er veel gebeurd, maar opheffen van het Platform is nog absoluut niet aan de orde. Er ligt -samen met de gemeente Roermond- nog een hele weg voor ons voordat er sprake is van volledige inclusie.

De afgelopen jaren maakte het Platform een transitie door. Van voornamelijk (achteraf) signalerend tot proactief en met de intentie mede beleid te bepalen. Door dit veranderingsproces kreeg ook de relatie met de gemeente een ander karakter. We kunnen niet anders dan vaststellen dat – na een gewennings­periode – de onderlinge verhouding meer volwassen is geworden.

Daar waar het Platform in het verleden met name gericht was op mensen met een fysieke beperking, hebben we – mede in het kader van de “opdracht” voortvloeiend uit het VN-verdrag – onze scoop verbreed en komen we nu nadrukkelijk ook op voor mensen met een niet zichtbare beperking.

Met een enthousiast team van mensen hopen we het momentum dat we thans hebben vast te houden en in de toekomst de weg naar een stad waarin iedereen – met of zonder beperking – zich thuis voelt,  te verbreden.
We kunnen dit echter niet alleen. Hoe meer mensen – dus ook u – hun stem laten horen, hoe beter die inbreng gekanaliseerd kan worden om het veranderings­proces te ondersteunen.

Vol vertrouwen ga ik dan ook samen met huidige en hopelijk een aantal nieuwe bestuurders aan de slag om te uitdagingen die op ons af komen het hoofd te bieden. De resultaten zullen wellicht niet onmiddellijk zichtbaar zijn, maar zelfs de hardste steen moet wijken voor een voortdurend druppel.

Roermond, 20 oktober 2018