Inge Siemons


Mijn naam is Inge Siemons.
Door mijn chronische aandoening en als gevolg hiervan alle beperkingen die dit met zich mee brengt vind ik het heel belangrijk zo optimaal mogelijk deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.
Door o.a. mijn bijdrage aan het GPR wil ik samen met de andere Platformleden me inzetten voor mensen met een beperking om op een gelijkwaardige manier aan de samenleving te kunnen deelnemen.