Kansen voor ondernemers door het VN Verdrag

Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap is een convenant over gelijke rechten voor mensen met een beperking.

De vier grondslagen voor het Verdrag zijn toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid.

Voor mensen met een handicap, in welke vorm dan ook, is wonen, reizen, werken en sporten helaas niet vanzelfsprekend.

Gelijke rechten mogelijk maken is niet alleen een taak van de overheid, maar is een taak van ons allemaal. Bekijk de film en zie hoe jij het verschil kunt maken.

Dit filmpje is mede mogelijk gemaakt door het revalidatiefonds.