Werkconferentie VN-verdrag op 27 juni

Iedereen is gelijk en zou ook dezelfde kansen moeten hebben op interessant werk, een goede opleiding en een prettige vrijetijdsbesteding. Maar mensen, oud en jong, uit dorpen en steden, met of zonder lichamelijke of geestelijke beperking en met diverse culturele achtergronden ervaren vaak drempels. Dat willen we niet in Roermond. Daarom start de gemeente met het project ‘Iedereen doet mee in Roermond’. Doet u ook mee?

Iedereen doet mee in Roermond

In ‘Iedereen doet mee in Roermond’ werken inwoners, organisaties en gemeente samen aan een zogenaamde inclusieve samenleving. Dat is een samenleving waaraan iedereen volop kan meedoen.  Waar iedereen ook waardering krijgt, ongeacht leeftijd, afkomst, inkomen, geloof, seksuele voorkeur, talenten of beperkingen. Aanleiding voor het project is de invoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in Nederland. In Roermond pakken we dat breder op. Iedereen, met of zonder beperking, is gelijk.

De Werkconferentie

Er zal de komende jaren veel gebeuren. Wat er gebeurt, hangt voor een belangrijk deel af van de werkconferentie waarvoor we u van harte uitnodigen. We brengen kansen en knelpunten in kaart. Ook leren we van goede voorbeelden en kijken we waar het nog niet lukt. Welke goede voorbeelden kent u? Wat zouden we anders kunnen doen? Doet u mee? 
Inclusionlab, een organisatie die is gespecialiseerd in inclusieve samenleving, zal de werkconferentie begeleiden.

Programma

9.00 uur  Inloop en ontvangst 
9.30 uur  Welkom door Marianne Smitsmans, wethouder sociaal domein, burgerparticipatie
 en communicatie
9.40 uur Introductie over inclusie en Roermond van iedereen
10.00 uur  Thematafels, waarbij u kunt kiezen uit de volgende thema’s: 
 – Onderwijs 
 – Arbeidsmarkt 
 – Cultuur, sport en vrije tijd
 – Toegankelijkheid (breed)
11.50 uur Bespreking opbrengst van de vier thematafels 
12:20 uur Inclusief ondernemerschapspel voor nieuwe verbindingen en initiatieven
12.40 uur Eindpresentatie bij een beeldverslag van de bijeenkomst
12.55 uur Afsluiting door Marianne Smitsmans

Aanmelding

In verband met de organisatie vragen wij u vriendelijk om u voor 21 juni 2019 aan te melden via: inclusie@roermond.nl.
Vermeld daar bij: uw naam, eventuele organisatie en telefoonnummer.
Als u ondersteuning nodig heeft om deel te nemen, wilt u dat dan doorgeven?