Week van de Toegankelijkheid 2019

Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt

Voor de meeste mensen is het heel gewoon: je vrije tijd vul je zelf in, je doet de dingen die je zelf wilt doen. Voor bijna 20 procent van de mensen is dit geen vanzelfsprekendheid.
Dit heeft alles te maken met de toegankelijkheid van bijvoorbeeld musea, horeca, sportclubs, attractieparken en natuurgebieden. Die kan Beter.

Er zijn genoeg voorbeelden waar het al goed gaat! De Week staat dit jaar daarom in het teken van toegankelijk recreëren en doen wat je zelf wilt.

Wat is Toegankelijkheid?

Ook in 2019 willen we tijdens de Week van de Toegankelijkheid laten zien hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net als iedereen mee kunnen doen.

De Week van de Toegankelijkheid is in 2019 van 7 t/m 11 oktober.

Vrije tijd zonder belemmeringen

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid wordt aandacht gevraagd voor toegankelijk recreëren. Dat is heel breed. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van natuurgebieden, musea, pretparken, monumenten, theaters en evenementen.

Dit thema sluit aan bij de activiteiten die al door veel organisaties en bedrijven worden ondernomen. Mensen met uiteenlopende beperkingen lopen helaas nog steeds tegen belemmeringen aan als ze net als hun vrije tijd naar eigen keuze willen invullen. Denk aan ontoegankelijke cafés, restaurants en festivals, onbegrijpelijke informatie op websites en personeel dat niet goed weet hoe ze kunnen meedenken met oplossingen voor mensen met een beperking of een chronische ziekte.

VN-verdrag Handicap

Het thema toegankelijk recreëren past dan ook goed bij de uitgangspunten van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. In het VN-verdrag staat dat de samenleving – dat zijn mensen mét en zonder beperkingen –  er voor moet zorgen dat mensen met een beperking geen belemmeringen ervaren om mee te kunnen doen.

Voorkomen en oplossen

In de Week van de Toegankelijkheid richten we ons op het laten zien hoe mensen met en zonder belemmeringen hun vrije tijd zelf kunnen invullen. Ook mensen met een beperking of chronische ziekte moeten overal kunnen recreëren en elkaar en anderen kunnen ontmoeten.

Zodat:

  • iedereen op voet van gelijkheid kan deelnemen aan alle dingen
  • de maatschappij fysiek toegankelijk is voor mensen met een beperking
  • mensen met een beperking zich overal welkom voelen
  • informatie begrijpelijk is voor mensen met een beperking
  • mensen met een beperking zelfstandig kunnen handelen