Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021

Ingrid Smith is door een onderzoeker van de gemeente Roermond gevraagd mee te denken over de mogelijkheden om de komende Tweede Kamerverkiezingen gemakkelijker toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Zij is, omdat zij zelf ernstig visueel beperkt is, ervaringsdeskundige. Zij komt tot de volgende slotsom: “Dit moet op landelijk niveau worden aangepakt. Opties als mallen in braille, die over de lijsten met partijen en namen gelegd kunnen worden, zijn geen goede oplossing. Iemand, die nauwelijks ziet heeft hier hulp bij nodig, zodat de kiezer met een visuele beperking toch weer afhankelijk is van een ander om de mal op de lijst te leggen. Mensen met een ernstige visuele beperking hebben vooral baat bij de mogelijkheid om digitaal of schriftelijk te stemmen. Zij beschikken over het algemeen over hulpmiddelen om op die wijze te communiceren zonder dat daarbij hulp nodig is. Dit is niet te organiseren door een gemeente”.

Daarom is het advies gegeven om landelijk te onderzoeken of verkiezingen digitaal en/of schriftelijk te organiseren zijn voor mensen met een visuele beperking. En voegde Ingrid Smith hieraan toe: “Mogelijk zijn er ook andere mensen met een beperking, die hier baat bij hebben.”

Greet van Dijk