Nieuwe website gemeente Roermond

Vanaf gisteren treffen bezoekers aan www.roermond.nl een geheel vernieuwde website aan. De website is klantgerichter en toegankelijker gemaakt door het hanteren van het zogeheten toptaken principe. Een toptaken website is zodanig ingericht, dat de meest gevraagde onderwerpen van dat moment (de zogenaamde toptaken) snel te vinden zijn.

De nieuwe website is nu optimaal toegankelijk, ook voor bezoekers met visuele of andere beperkingen. Daarnaast is de toegankelijkheid voor mobiele apparaten (telefoons, tablets) verbeterd. Wethouder Frans Schreurs van organisatie en informatievoorziening: ‘De meeste mensen willen graag online zaken regelen met de gemeente. De nieuwe site gaat, veel meer dan voorheen, uit van de logica en de behoefte van de bezoeker.’

Inbreng gebruikers

Tijdens de voorbereidingen  is de gemeente in gesprek gegaan met diverse overlegorganen en belangenorganisaties (waaronder het gehandicaptenplatform, de Wmo raad, de Seniorenraad en het platform laaggeletterden). Zij hebben tijdens verschillende bijeenkomsten zeer waardevolle input geleverd ten aanzien van toegankelijkheid, leesbaarheid, inrichting en vormgeving.

Wethouder Smitsmans van communicatie en participatie:  ‘Roermond maken we samen, en iedereen moet mee kunnen doen. Dat uitgangspunt is ook in dit traject gehanteerd. Een optimale online toegankelijkheid is noodzakelijk. Maar we verliezen de menselijke maat niet uit het oog én blijven rekening houden met inwoners die digitaal wat minder goed uit de voeten kunnen.’ 

Eerste versie

Een eerste versie van de nieuwe website is begin mei 2019 voorgelegd aan een grote groep inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Daarop zijn meer dan 700 reacties binnengekomen, variërend van een ‘smiley’ tot een uitgebreid commentaar. Met deze input is de indeling en logica van de site verder verbeterd. 

Uw mening blijft welkom