Mini Seminar 14 december 2019

PERSBERICHT

Theaterhotel De Oranjerie, Kloosterzaal 14.00 uur

Stichting Gehandicapten Platform Roermond

bij gelegenheid van het terugtreden van de secretaris de heer Patrick Ramakers

_________________________________________________________________­­­­­­­­___________

Gezien de ratificatie van het VN Verdrag door Nederland in 2016, zal de maatschappij in toenemende mate met de gedragsregels van het Verdrag in aanraking komen. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Het seminar is opgezet door de Stichting Gehandicapten Platform Roermond enerzijds om cachet te geven aan het terugtreden van onze secretaris, de heer Patrick Ramakers, en anderzijds om het VN verdrag voor mensen met een beperking onder de aandacht te brengen door een boeiende lezing door de heer Ed. Bijman, architect.

Om op een luchtige, doch indringende, manier handvatten aangereikt te krijgen op basis van  ervaringen uit de praktijk, hebben wij gekozen voor deze gastspreker.

Alle architectenbureaus en belanghebbende (overheids-) organisaties zijn voor dit seminar uitgenodigd.

De heer Ed. Bijman heeft zijn bouwkunde-opleiding genoten aan de HTS Amsterdam en daarna verder gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft.

Eind jaren ‘80 heeft hij samen met vier medestudenten ‘Heren 5 architecten’ opgezet. Het Bureau Heren 5 heeft als visie en speerpunt, dat het ontwerpen van leefomgevingen een proces is dat grote maatschappelijke verantwoordelijkheid meebrengt. 

In juni 2010 liep de heer Bijman, door een ongeval, een dwarslaesie op, waardoor hij is aangewezen op een rolstoel.

Mede door deze verandering is hij teruggetreden bij Heren 5 en zich gaan richten op rolstoelarchitectuur. Ontwerp-oplossingen creëren, voor mensen met een beperking, die naast functioneel ook mooi zijn.

Kortom oplossingen, die aansluiten bij de persoonlijke smaak zodat iemand zich thuis kan voelen. Kortom een aangepast huis dat er niet aangepast uitziet.