Invoering van het VN-verdrag

Hieronder een interessant artikel dat een heel ander beeld geeft over de invoering van het VN-verdrag voor mensen met een beperking (door Inclusie Nederland).

Artikel inclusie nederland