Een nieuw jaar wacht ons

Heel vaak heb ik in het “annus horribilis” 2020 de verzuchtingen gehoord of gelezen van mensen die moeite hebben met de beperkingen die het coronavirus – of beter gezegd de maatregelen om het inperken daarvan mogelijk te maken – met zich meebracht.

Iedereen hoopt en vertrouwt erop dat 2021 het jaar wordt waarop alles weer een beetje “gewoon” wordt. Maar wat is gewoon? Gaan we verder waar we voor de pandemie gebleven waren?

Misschien is het vergeefse hoop, maar voor mij mag 2020 ook het jaar zijn waarin meer mensen zich bewust zijn geworden van wat het betekent om met beperkingen te moeten leven. De achterban waar Stichting Gehandicapten Platform Roermond zich sterk voor maakt, bestaat uit mensen die een leven lang niets anders doen!

Zou het niet mooi zijn als zo iets ingrijpends als een pandemie, meer begrip voor mensen met een beperking zou opleveren?

Bewustwording en begrip zijn de basisprincipes waarop een inclusieve maatschappij gebouwd kan worden. Afgelopen jaar werd door de gemeente Roermond en het gehandicaptenplatform het manifest “Iedereen doet mee!” getekend. Essentie hiervan is dat we met z’n allen verder gaan werken aan een maatschappij waarin belemmeringen voor mensen met een beperking wegnomen worden.

Een nieuw jaar wacht ons … een uitdagend jaar, waarin we samen verder kunnen en moeten werken aan een samenleving die ook voor mensen met een beperking “gewoon” is.

U doet toch mee?

Jan van Roon, voorzitter Stichting Gehandicapten Platform Roermond