Mieke Zijlstra


Mijn naam is Mieke Zijlstra en ik heb een visuele en een auditieve beperking en binnen de SGPR zet ik me in op verkeer en vervoer. Het is belangrijk dat iedereen zich kan verplaatsen van A naar B. Ook goede veiligheid en bereikbaarheid in de stad en in je eigen woonomgeving vind ik heel belangrijk.
Daarnaast ben ik wekelijks actief met een team gehandicapte vrijwilligers voor Stg. Gips Spelen en Leren. We geven voorlichting aan meestal basisscholen groepen 7 en 8. Ik vind het belangrijk dat deze jongeren zo vroeg mogelijk een juiste beeldvorming krijgen over mensen met een beperking.