Carla WillemsenNaam: Carla Willemsen Willems
Gehuwd, 3 kinderen, 2 kleinkinderen.
Een zoon heeft een verstandelijke beperking.

Beroep: oud verpleegkundige

Vervulde maatschappelijke functies: Gemeenteraadslid PvdA,
Voorzitter Vrouwentrefcentrum, voorzitter SKR, Stichting Kinderopvang Roermond
Lid initiatiefgroep eerste rolstoel 2 daagse,
Lid ouderraad: Herman Broerenschool, Pappelhof, AC in Herten van PSW.
Lid van het GPR en Overlegorgaan van de Gemeente Roermond
voor de doelgroep: mensen met een verstandelijk en of lichamelijke beperking.
Aandachtsgebieden: vervoer en toegankelijkheid.
Momenteel: notulist van het GPR.